2023-02-06

På Lovön, närmare bestämt på Drottningholm i nordvästra Stockholm, har ELTAS fått förtroendet att leverera materialet för en LTA installation. Uppdragsgivaren var mycket mån om att installationen skulle gå snabbt och att ingen sprängning skulle ske. De var också angelägna om en god driftsekonomi efter tidigare erfarenheter av det gamla systemet med höga driftskostnader vintertid. Entreprenaden utfördes av Jungfrusunds Mark och Sjö Entreprenad som för första gången hanterade ELTAS isolerade och integrerade vatten- och avloppsrör med smart värmekabel. Allt i en skyddande mantel.

 

De isolerade rören på rulle upplevdes till en början som något stela utifrån tidigare erfarenhet av att förlägga enbart PEM slang utan isolering men efter första skarven så upplevde man bara fördelar med systemet . De behövde bara en liten grävare och kunde snabbt stänga schakten, allt enligt ansvarig hos entreprenören som varmt rekommenderar ELTAS rörsystem när det inte är möjligt eller tillåtet att lägga djupförlagt.

 

Tack för förtroendet Jungfrusunds Mark och Sjö Entreprenad!

Drottn2302