Referenser - Alster-Busterud, Karlstad

I Alster-Busterud var det stora utmaningar avseende framkomlighet på den ca 800 meter långa sträckan, som delvis går utmed en järnvägsvall på ena sidan och och bebyggelse vid Vänerns strandkant på andra sidan. Här kunde man inte ha stora schakt och det gick inte att spränga. Karlstad kommun valde ELTAS eco2 och löste framkomligheten till fastigheterna i området.

0 meter
Antal meter ELTAS rör
0 fastigheter
Antal fastigheter anslutna

I många av ELTAS projekt samarbetar vi med mindre och medelstora entreprenörer. I Alster-Busterud jobbade vi med en av de stora entreprenörerna, nämligen SKANSKA. Man kan konstatera att skillnaden i storlek mellan entreprenörerna inte spelar så stor roll då det alltid handlar om den lokala organisationen och dess kompetens att utföra jobbet. I detta fall fungerade projektet utmärkt i alla sina delar.