Referenser

Sortera efter: Eltas eco² | Eltas Heat | Speciallösningar

Ottenby, Öland

Länsstyrelsen önskade minimera påverkan på naturen när fågelstationen i Ottenby fick sin vattenförsörjning. Man valde ELTAS eco2 med flexibla rör på rulle med läckagelarm. 0 meter Antal meter ELTAS rör 0 fastighet Antal fastigheter anslutna Förläggningen gjordes i vägkant och gick smidigt genom att rulla ut de flexibla rören.

Visa hela projektet

Kvarntorpsgruvan, Kumla

I gamla Kvarntorpsgruvan utanför Kumla storsatsar Växa Odling i Sverige AB på storskalig grönsaksodling 40 meter under jord. Vatten är avgörande för odlingen och det har man löst genom ta in råvatten  från sjön Tisaren. 0 meter Antal meter ELTAS rör 0 fastighet Antal fastigheter anslutna Vattnet leds ner i ett isolerat rör från ELTAS. Förläggningsarbetet gick smidigt med flexibla rör på rulle. Frostsäkring sker med självbegränsande värmekabel.

Visa hela projektet

Broövergångar

Vi har under åren levererat isolerade rör med frostsäkring till ett antal broövergångar. Bl.a. finns våra rör på broar i Västervik, Vetlanda, Falun och Mjölby kommuner. 0 meter Antal meter ELTAS rör 0 stycken Antal broar De flesta broarna är Trafikverkets.   Den övre bilden till höger visar ELTAS rör på bron till Grönö.   Den nedre bilden visar ändarna på ELTAS rör som ansluter till rör på frostfritt djup på respektive sida av en bro.

Visa hela projektet

Alster-Busterud, Karlstad

I Alster-Busterud var det stora utmaningar avseende framkomlighet på den ca 800 meter långa sträckan, som delvis går utmed en järnvägsvall på ena sidan och och bebyggelse vid Vänerns strandkant på andra sidan. Här kunde man inte ha stora schakt och det gick inte att spränga. Karlstad kommun valde ELTAS eco2 och löste framkomligheten till fastigheterna i området. 0 meter Antal meter ELTAS rör 0 fastigheter Antal fastigheter anslutna I många av ELTAS projekt samarbetar vi med mindre och medelstora entreprenörer. I Alster-Busterud jobbade vi med en av de stora entreprenörerna, nämligen SKANSKA. Man kan konstatera att skillnaden i storlek mellan entreprenörerna inte spelar så stor roll då det alltid handlar om den lokala organisationen och dess kompetens att utföra jobbet. I detta fall fungerade projektet utmärkt i alla sina delar.

Visa hela projektet

Nyfors, Tyresö

Till Nyfors-området, som med tiden sett allt fler fritidsboende bli permanentboende, sökte Tyresö kommun ett VA-system som klarade högt ställda krav på hållbarhet och effektivitet i den känsliga naturen. 0 meter Antal meter ELTAS rör 0 fastigheter Antal fastigheter anslutna I kommunens olika underlag framgår det tydligt att området också har stora natur- och kulturhistoriska värden. Av bl a den anledningen valde kommunen ett system som inte ställde till det för mycket i den känsliga naturen i och runt omkring i området.

Visa hela projektet

Grönö, Västervik

Grönö-projektet, som Västervik kommun beställde kort efter Hornslandet, betyder lite extra för oss då det var första gången vi fick förtroendet att leverera ELTAS eco2. Återigen var beställaren tydlig med att man hade många hänsyn att ta till den känsliga naturen. 0 meter Antal meter ELTAS rör 0 fastigheter Antal fastigheter anslutna Då Grönö i huvudsak är ett fritidshusområde lyfte Västerviks kommun fram fördelen med att det alltid är friskt cirkulerande vatten vid tomtgränsen med ELTAS eco2. En annan fördel beställaren uppskattade med ELTAS-systemen var att man inte behövde använda särskilda skyddsrör, då rörets tåliga mantel är ett skyddsrör i sig.

Visa hela projektet