Produktinformation

Grunden i ett ELTAS system är prefabricerade rör. Alla ingående delar är tillverkade under kontrollerade former med högt ställda krav på hållbarhet och prestanda. Varje system kan anpassas eller skräddarsys efter förutsättningar och behov.
ELTAS_heat_rör

Rör/dimensioner

 • Rören för respektive behov – mindre dimensioner (mantel 160 mm) på rulle och större i raklängder (std 12 meterslängd).
 • Dubbla eller enkla mediarör med standarddimensioner på resp. rör 32-110 mm (upp till 355 mm kan tas fram).
 • Mantel (hölje), standard 160-315 mm (upp till 1.000 mm kan tas fram), tjocklek från 3 mm och stigande med ökande dimension.
 • Tracerrör, för frostsäkring med värmekabel eller cirkulerande vatten, standard 25 mm.
 • Ofta använt är 75 mm avlopp , 63 mm vatten i 225 mm mantel i stamledning och TS50/V32 mm i grenledning med 160 mm mantel.

Förläggning/Arbetsområde

 • Schaktens bredd, liksom behov av arbetsområde, minskar drastiskt med minskat djup, vilket är bra för miljö, framkomlighet, ekonomi, och arbetsmiljö.
 • Återfyllning med befintligt material, (grovsorterat, ej större stenar).
 • Vid tung trafik över räcker det med 30 cm packbart material ovan röret.
  (OBS! Väghållaren kan ha andra krav).
 • Vid ytförläggning och exponering för solljus krävs solskydd (färskvattnet kan annars bli för varmt om det är stillastående under längre tid)

Skarvning

 • Skarvning och muffning tar ca 30 minuter beroende på dimension (vid kapning och avskalning något längre tid).

 • Rören i standarddimensionerna svetsas med elsvetsmuffar. Större dimensioner (90 mm och större) ställer höga krav för ett tillfredsställande resultat. I vårt kvalitetsarbete har vi anlitat Swerea KIMAB, som forskar på polymera material. Dessa erfarenheter har vi arbetat in i våra Handhavandeinstruktioner.

 • Speciella verktyg är framtagna för att förenkla och kvalitetssäkra arbetet, t.ex. slangsvarv och fixeringskit.

 • Avgreningar, böjar och servisventiler är framtagna för att förenkla skarvarbetet.

 • Utbildning och certifiering för svets- och muffarbete är ett krav som ELTAS ställer på entreprenören
gren90-3

Frostsäkring

Systemen är frostsäkrade och kan läggas grunt i marken, helt ovan mark eller kan till och med bultas direkt på berg och broar. Om rören läggs med 60 cm täckning över eller djupare i råmark, behövs oftast ingen värmetillförsel.

 • ELTAS heat frostsäkras med en självbegränsande värmekabel som är möjlig att byta utan något schaktarbete.

 • ELTAS eco² frostsäkras genom en patenterad lösning med cirkulerande vatten. Fördelarna är både ekologiska och ekonomiska genom nästan ingen energiförbrukning, färre elabonnemang och alltid friskt vatten vid servisventilen.

Läckagelarm

 • Larmkabeln som är integrerad i isoleringen på rakrörs-systemen larmar om läckage mot förmodan skulle uppstå.
 • Den smarta larmkabeln gör det möjligt att bestämma läckans position på metern när, vilket gör att man slipper gräva upp långa sträckor.

Tillbehör

Böjar, avgreningar, servisventiler, brandposter och spolposter är exempel på tillbehör i ELTAS kompletta LTA-system, som förenklar byggnationen och säkerställer kvaliteten på färdig anläggning. Samtliga produkter är provtryckta.

Servisventil
Servisventilspaketet levereras med betäckning och ventilerna är åtkomliga ovan mark.

Krympskarvmuff för mantelrör
Krympskarvmuff garanterar ett tätt system
med bibehållna isoleringsvärden

Svetsmuff för mediarör
Används vid skarvning av mediarör.

Garantier

Då våra produkter huvudsakligen säljs via grossist hänvisar vi till deras garantivillkor.

Generellt gäller dock 2 års produktgaranti, samt vid entreprenader 5 års garanti och 10 års funktionsansvar.