Speciallösningar

ELTAS levererar speciallösningar 

I varje projekt har vi en dialog med beställaren/projektören om det finns delar i området som om man tillverkar en eller flera specialdelar skulle bli enklare att förlägga eller effektivare ur ett driftperspektiv

Andra exempel på speciallösningar är de vi i allt högre grad levererar på industrisidan.