Total längd rör

0 km

Antal fastigheter

0 st

Kommuner med Eltas rörsystem

0 st

I alla miljöer och klimat

Systemen är framtagna för att passa i alla tänkbara miljöer och klimat. ELTAS systemen är det självklara valet i bergiga och karga miljöer, vid kustnära boenden eller bland komplexa och komplicerade bebyggelser. Systemen är frostsäkrade och kan läggas grunt i marken, helt ovan mark eller kan till och med bultas direkt på berg och broar.

Effektiva LTA-system där grundförläggning är att föredra – ELTAS eco² och ELTAS heat 
ELTAS tillhandahåller egenutvecklade heltäckande system för lätt trycksatta avloppslösningar.
Systemen är framtagna för att passa i alla tänkbara miljöer och klimat. ELTAS systemen är det självklara valet i bergiga och karga miljöer, vid kustnära boenden eller bland komplexa och komplicerade bebyggelser.

Systemen är frostsäkrade och kan läggas grunt i marken, helt ovan mark eller kan till och med bultas direkt på berg och broar.

ELTAS eco² frostsäkras genom en patenterad lösning med cirkulerande vatten. Fördelarna är både ekologiska och ekonomiska genom nästan ingen energiförbrukning, färre elabonnemang och alltid friskt vatten vid servisventilen.

ELTAS heat frostsäkras med en självbegränsande värmekabel som är möjlig att byta utan något schaktarbete.

Senaste nytt

2023-06-01

Lite återkoppling från besöket i Ekeby den 31/5 och 1/6   Kort om Ekeby-området i Nynäshamns kommun Beställare:                 Nynäshamns

Läs hela nyheten »

Samarbetspartners