2023-06-01

Lite återkoppling från besöket i Ekeby den 31/5 och 1/6

 

Kort om Ekeby-området i Nynäshamns kommun

  • Beställare:                 Nynäshamns kommun
  • Totalentreprenör:   NYAB AB
  • Beskrivning:             Ekeby är ett omvandlingsområde med stamnät ca 2,5 km med knappt ett 80-tal fastigheter, varav många fastboende
  • Utmaningar:             Begränsad tillgång till utrymme för ledningsdragning, krav på tillgänglighet under byggnation, berg och trånga passager
  • Val av lösning:          Kommunen valde Eltas Eco2-system som cirkulerar färskvattnet för frostsäkring, och säkerställer friskt vatten vid varje servisventil
  • Samarbete:               I ett tidigt bildades en arbetsgrupp för nära dialog om utformning av tillbehör för ev. specialanpassning
  • Framdrift:                 Effektivt samarbete mellan grävare och montörer, som arbetar i två team – det ena skarvar medie- och tracerrör med elsvetsmuff samt skarvar larmkabel medan det andra teamet ansvarar för muffning och skumning

Klicka nedan är lite bilder från besöket.

Ekeby230531

 

Ekeby230531-1