ELTAS heat

ELTAS heat frostsäkras med en självbegränsande värmekabel som är möjlig att byta utan något schaktarbete.
  • Självbegränsande, värmer där och när det behövs (temperaturberoende resistans), Raychem från nVent Thermal (f.d. Pentair Thermal)
  • Temperaturgivare med termostat monteras på vattenledning på ”utsatta” punkter för att spänningssätta värmekabeln endast när frostrisk föreligger
  • Genom att värmekabeln bara är i drift när det verkligen behövs är dess livslängd betydligt längre och elräkningen lägre än med traditionella lösningar
  • Värmekabeln är utbytbar utan att behöva schakta
  • En elmatning kan försörja ca 400 meter kabel (2*200 m), meddragning av matarkabel gör det möjligt att försörja ca 800 meter värmekabel
  • Övervakning av värmekabelns funktion kan kopplas in