ELTAS eco²

ELTAS eco² frostsäkras genom en patenterad lösning med cirkulerande vatten.

Fördelarna är både ekologiska och ekonomiska.

  • En patenterad lösning med cirkulerande vatten, se principskiss nedan.

  • El behövs enbart för att driva cirkulationspump och eventuell tillsatsvärme (är delar av systemet djupförlagt behövs oftast inte tillsatsvärme)

  • Utöver att frostsäkringen blir betydligt billigare i drift garanterar man alltid friskt vatten vid servisventilen