Fördelar med ELTAS system

ELTAS rörsystem är framtaget av en erfaren VA-entreprenör och har konstruerats för att:

 • anpassas till kundens varierade behov av ett grundförlagt LTA system
 • minimera kostnaden för eventuell uppvärmning och behov av elabonnemang
 • effektivt kunna lokalisera eventuella läckor
 • alltid ha friskt vatten vid servisventilen om ELTAS eco² väljes
 • ha direkt kontroll över vattnets temperatur och i ELTAS eco² att vattnet cirkulerar
 • kunna ta fram speciallösningar vid komplicerade behov

En grund förläggning av LTA med ELTAS rörsystem är exempelvis att föredra när

 • alternativet är väsentligt dyrare sprängning
 • man stöter på högt grundvatten
 • arbetsområdet är begränsat
 • markförhållandena innebär instabila schaktväggar ner till frostfritt djup
 • ledningarna ska läggas i trafikerad väg
 • ledningarna ska läggas i ett känsligt naturområde
 • när man stöter på andra arkeologiska eller geologiska hinder
 • man vill begränsa transporter av material och trafik med tyngre arbetsfordon
 • där kommunal trafik, räddningstjänst, rengöring etc behöver komma fram
 • man inte vill riskera att sprida löst isoleringsmaterial i naturen

Kostnaden för att hålla ledningarna frostsäkrade minimeras genom att

 • konstruktionen gör att värmen från spillvattnet tas tillvara inom det välisolerade höljet
 • ELTAS eco² – patenterat koncept med cirkulerande vatten behöver bara blygsam elförbrukning för frostsäkring
 • ELTAS heat – värmekabeln bara slås på när och där det verkligen behöver värmas, vilket betyder att elförbrukningen blir låg och själva värmekabeln håller längre
 • ELTAS heat – rörsystemet konstruerats så att värmekabeln enkelt kan bytas från serviserna om det mot förmodan ändå skulle bli aktuellt.

Larmkabeln i rakrörs-systemen medger att en eventuell läcka kan lokaliseras, på distans om man vill, på en meter när.