Frågor & svar

Här finns de vanligaste frågorna vi får kring ELTAS produkter och installation.

När startade Eltas sin verksamhet?

Eltas eller Effektiva LTA System i Sverige AB som bolaget heter registrerades  år 2010. Detta efter att vår grundare Ingemar tydligt sett ett stort behov av en mer hållbar och effektiv lösning.

Hur motiverar ni hållbart?
 • Materialet i såväl mantel som medierör är av högsta kvalité med lång livslängd
 • Detsamma gäller värmekabellösningen genom utbytesmöjligheten
 • Systemen kan drivas med solceller eller vertikalvindkraft
Hur motiverar ni mer miljövänligt?
 • Vi schaktar mindre volymer
 • Vi påverkar de naturliga vattenflödena och grundvattennivåerna mindre
 • Behovet av transporter minskar
 • Sprängningen kan begränsas eller helt undvikas
 • Allt material är återvinningsbart
Varför är det mer ekonomiskt att välja Eltas?
 • Minimal kostnad för att hitta eventuella läckor
 • Minimal kostnad för att byta värmekabel i ELTAS heat
 • Billigare entreprenad
  • Transporter
  • Sprängning
  • Material i form av återfyllnad
 • Lägre driftkostnader i ELTAS båda rörsystemsalternativen
 • Behovet av el är minimalt
På vilka sätt är Eltas innovativt?
 • Patent på ELTAS eco2 - lösningen med cirkulerande vatten som frostsäkring
 • Vi erbjuder såväl instickskopplingar som elsvetsmuffar
 • Flera av våra lösningar är framtagna i dialog med våra kunder (beställare, projektörer och entreprenörer)
Vart hittar jag era produkter?

Rent geografiskt kommer du enklast i kontakt med våra produkter genom någon av våra återförsäljare. Dessa hittar du under rubriken återförsäljare där du enkelt kan se om våra produkter finns nära dig. Men du är givetvis varmt välkommen att kontakta oss via telefon, mail eller ett spontanbesök på vårt kontor i Malmbäck

Berg eller öar är det ett hinder för er?

Vi menar att just dessa områden är vår styrka. Våra lösningar är anpassade för svåra miljöer där man kanske inte vill, får eller kan spränga/schakta, ha åverkan på natur eller stänga av vägar. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi effektivt, hållbart och snyggt hjälper just ditt projekt.

Vilken typ av pumpar använder Eltas?

Eltas är ett flexibelt rörsystem och är inte avhängigt av vilken typ av pump som kunden föredrar.