2023-04-13

Ekeby är ett område med 87 fastigheter som Nynäshamn kommun ska koppla in till sitt VA-nät med ELTAS isolerade rör. Hälften av de 3,2 km rören är levererade och arbetet kommer att göras under våren av  totalentreprenör NYAB.

Ekeby23013