Referenser - Broövergångar

Vi har under åren levererat isolerade rör med frostsäkring till ett antal broövergångar.

Bl.a. finns våra rör på broar i Västervik, Vetlanda, Falun och Mjölby kommuner.

0 meter
Antal meter ELTAS rör
0 stycken
Antal broar

De flesta broarna är Trafikverkets.


Den övre bilden till höger visar ELTAS rör på bron till Grönö.


Den nedre bilden visar ändarna på ELTAS rör som ansluter till rör på frostfritt djup på respektive sida av en bro.