Referenser - Grönö, Västervik

Grönö-projektet, som Västervik kommun beställde kort efter Hornslandet, betyder lite extra för oss då det var första gången vi fick förtroendet att leverera ELTAS eco2. Återigen var beställaren tydlig med att man hade många hänsyn att ta till den känsliga naturen.

0 meter
Antal meter ELTAS rör
0 fastigheter
Antal fastigheter anslutna

Då Grönö i huvudsak är ett fritidshusområde lyfte Västerviks kommun fram fördelen med att det alltid är friskt cirkulerande vatten vid tomtgränsen med ELTAS eco2.

 

En annan fördel beställaren uppskattade med ELTAS-systemen var att man inte behövde använda särskilda skyddsrör, då rörets tåliga mantel är ett skyddsrör i sig.