Referenser - Nyfors, Tyresö

Till Nyfors-området, som med tiden sett allt fler fritidsboende bli permanentboende, sökte Tyresö kommun ett VA-system som klarade högt ställda krav på hållbarhet och effektivitet i den känsliga naturen.

0 meter
Antal meter ELTAS rör
0 fastigheter
Antal fastigheter anslutna

I kommunens olika underlag framgår det tydligt att området också har stora natur- och kulturhistoriska värden. Av bl a den anledningen valde kommunen ett system som inte ställde till det för mycket i den känsliga naturen i och runt omkring i området.