ELTAS rörsystem är framtaget av en erfaren VA-entreprenör och har konstruerats för att:

 • anpassas till kundens varierade behov av ett grundförlagt LTA system
 • minimera kostnaden för eventuell uppvärmning och behov av elabonnemang
 • effektivt kunna lokalisera eventuella läckor
 • alltid ha friskt vatten vid servisventilen om ELTAS eco² väljes
 • kunna ta fram speciallösningar vid komplicerade behov

 

En grund förläggning av LTA med ELTAS rörsystem är exempelvis att föredra när

 • alternativet är väsentligt dyrare sprängning
 • man stöter på högt grundvatten
 • arbetsområdet är begränsat
 • markförhållandena innebär instabila schaktväggar ner till frostfritt djup
 • ledningarna ska läggas i trafikerad väg
 • ledningarna ska läggas i ett känsligt naturområde
 • när man stöter på andra arkeologiska eller geologiska hinder
 • man vill begränsa transporter av material och trafik med tyngre arbetsfordon
 • man inte vill riskera att sprida löst isoleringsmaterial i naturen

 

Kostnaden för att hålla ledningarna frostsäkrade minimeras genom att

 • konstruktionen gör att värmen från spillvattnet tas tillvara inom det välisolerade höljet
 • ELTAS eco² – patenterat koncept med cirkulerande vatten behöver bara blygsam elförbrukning för frostsäkring
 • ELTAS heat – värmekabeln bara slås på när och där det verkligen behöver värmas, vilket betyder att elförbrukningen blir låg och själva värmekabeln håller längre
 • ELTAS heat – rörsystemet konstruerats så att värmekabeln enkelt kan bytas från serviserna om det mot förmodan ändå skulle bli aktuellt.

 

Larmkabeln medger att en eventuell läcka kan lokaliseras, på distans om man vill, på en meter när.