Filmen om framtidens hållbara LTA system från ELTAS

Effektiva LTA-system där grundförläggning är att föredra – ELTAS eco² och ELTAS heat 
ELTAS tillhandahåller egenutvecklade heltäckande system för lätt trycksatta avloppslösningar. Systemen är framtagna för att passa i alla tänkbara miljöer och klimat. ELTAS systemen är det självklara valet i bergiga och karga miljöer, vid kustnära boenden eller bland komplexa och komplicerade bebyggelser.

Systemen är frostsäkrade och kan läggas grunt i marken, helt ovan mark eller kan till och med bultas direkt på berg och broar.

ELTAS eco² frostsäkras genom en patenterad lösning med cirkulerande vatten. Fördelarna är både ekologiska och ekonomiska genom nästan ingen energiförbrukning, färre elabonnemang och alltid friskt vatten vid servisventilen.

ELTAS heat frostsäkras med en självbegränsande värmekabel som är möjlig att byta utan något schaktarbete.

ENKLARE MARKARBETE

Vid nybyggnad eller byte av vatten och avloppssystem är kostnaderna för markarbeten den största kostnadsposten. ELTAS har själva en bakgrund inom markentreprenad och har utvecklat systemet för att det skall underlätta och hålla nere tid och kostnader i byggprocessen.

Rörsystemet är flexibelt och klarar nivåskillnader och svängda radier. Det skyddande höljet tål stora påfrestningar vilket underlättar återfyllnadsarbetet.

ÖKAD LIVSLÄNGD

Samtliga delar i systemet har valts med högt ställda krav på material och kvalitet. Det skyddande höljet som omger rörsystemet tillsammans med de specialutvecklade kopplingarna gör hela systemet vattentätt vilket minimerar det långsiktiga materialslitaget. Skulle ett läckage inträffa larmar den inbyggda larmkabeln om detta och med analysverktyg kan läckaget lokaliseras. Möjligheten till snabba och enkla åtgärder förlänger hela systemets livslängd. Inga gräv- och schaktarbeten krävs för att byta ut den självbegränsande värmekabeln.

ENERGIEFFEKTIVT

ELTAS system är utvecklat för att ta tillvara på den spillvärme som finns i avloppsvattnet. Detta uppnås genom en optimal placering av varje enskild del i systemet, kombinerat med marknadens mest effektiva isolering. Därtill är hela systemet vattentätt, vilket säkerställer isoleringens egenskaper.

Under långa köldperioder kan ett värmetillskott vara nödvändigt för att hålla systemet frostfritt. ELTAS eco² frostsäkras med cirkulerande vatten och ELTAS heat frostsäkras med en självbegränsande värmekabel. Sammantaget gör detta ELTAS LTA-systemen till marknadens mest energieffektiva system.