Intervju 2016 i samband med lansering av det patentsökta (patentet godkänt 2018) systemet ELTAS eco²   

ELTAS var först med att ta fram rör för grundförlagda tryckavlopp, vars värmekabel går att byta utan att gräva upp rören. Nu har man gått ett steg längre, nämligen genom att eliminera värmekabeln.

Båda systemen saluförs parallellt, det med värmekabel under namnet ELTAS heat och det nya patentsökta systemet under namnet ELTAS eco².

Nedan får vi i samtal med grundaren och uppfinnaren Ingemar Andersson höra hur hans tankar lett fram till ELTAS-systemen.

Vad var tankarna bakom att ta fram ELTAS-systemen?

Jag började som VA-entreprenör 1978 och hade sedan länge börjat arbeta med grundförlagda tryckavlopp som komplement till djupförlagda system. Fördelen med grundförlagda LTA-system är att man kan minska schaktarbete och transporter i t.ex. känslig miljö. Jag vill dock nämna att man för bästa ekonomi alltid måste titta på det aktuella området och kombinera med djupförlagt där förutsättningarna för detta finns.

Det jag saknade med befintliga system var enkelhet och robusthet. Samt att byte av värmekabel borde kunna göras utan att man skulle behöva gräva upp systemet. Samtidigt som bättre värmeisolering vore bra då uppvärmningskostnader ofta uppgick till ca 50% driftkostnaderna av ett LTA-system, enligt en KTH-rapport.

(I en rapport från ett examensarbete på KTH 2013 – ”LTA kontra självfall” – visas att elförbrukningen för uppvärmningen av grundförlagda LTA-system står för ca 50% av driftkostnaderna och lagning av värmekabel drygt 10%)

Har ni lyckats uppnå det ni eftersträvade?

Ja, med råge faktiskt. För det första så medger vår konstruktion att värmekabeln kan bytas utan grävning, t.ex. mellan två servisventiler. För det andra så har SP testat vårt system och de har visat att behovet av tillförd värme är mycket lite. Faktiskt inget behov alls om det finns vatten i rörelse.
I ELTAS heat använder vi en självreglerande värmekabel som bara värmer när det behövs, just där det behövs. Dessutom kompletterar vi med en temperaturgivare på ett ”utsatt” ställe i systemet och kopplar det till en termostat så att värmekabeln inte är spänningssatt när det inte behövs. Detta innebär att värmekabelstillverkaren, med kabelns ringa användande och skyddade förläggning, anger en livslängd på 50-60 år.

Alltså har vi i princip tagit bort de 60% av driftkostnaderna för LTA-system som angavs i ”KTH-rapporten”. Vi har själva ett exempel, Storholmen, en ö i Lidingö kommun, där man tidigare hade en uppvärmningskostnad på ca 250.000:-/år och nu i vinter med ELTAS heat-system har det sjunkit till ca 10.000:-.

Med det nya ELTAS eco² har vi dessutom tagit bort nästan allt behov av elenergi och framförallt el-abonnemang. Så det känns verkligen som vi lyckats med det vi eftersträvade.

Varför togs det nya systemet fram och hur fungerar det?

Även om vårt system (ELTAS heat) fungerar väldigt bra så var det många kunder som tyckte att det krävdes alldeles för många el-abonnemang för värmekabeln. Vi kan ju försörja ca 400 meter ledningssträcka med ett abonnemang, men det blir några stycken för en längre sträckning.

Jag har gått och grunnat på detta ett tag. SP har ju visat att vårt system är så välisolerat så om det bara cirkulerar vatten genom systemet så behöver man ingen värmekabel. Till slut kom jag fram till att om man cirkulerar vatten i ”värmekabelröret” så räcker det. Ett enkelt och robust system som vi nu har patentsökt. Dessutom säkerställs alltid friskt vatten vid servisventilerna med detta system.

Är det nya systemet helt oberoende av el-abonnemang?

Nej. den nya lösningen behöver el till cirkulationspump och eventuellt tillskott av värme i det cirkulerande vattnet. Har man en del av systemet som ligger djupförlagt, vilket ofta är fallet i ett område, så behöver man inte tillföra någon värme alls. Även om ELTAS eco² fortfarande behöver el så är det betydligt mindre och som sagt färre abonnemang, vilket minskar de fasta kostnaderna väsentligt.

Är investeringen större för det nya systemet och hur står det i paritet till fördelarna?

Nej. ELTAS eco² blir faktiskt något billigare än ELTAS heat, lite beroende hur konfigurationen ser ut.

Fördelarna är både ekologiska och ekonomiska.  Energiförbrukningen blir betydligt lägre, med mindre miljöpåverkan och löpande energikostnad som följd. Men framförallt slipper man de fasta avgifterna för de elabonnemang som krävs för att driva värmekabeln. Dessutom säkerställer man alltid friskt vatten vid servisventilen.

Du talar om robusthet och enkelhet, vad avser du då?

Med robustheten avser jag bl.a. att den skyddande manteln är tålig, vilket oftast medger återfyllning av befintligt material. En sorterings-skopa brukar räcka för att ta bort de värsta stenarna. Tester har kommit fram till att 18 cm packbart material ovanpå rören räcker gott för att de ska stå emot tung trafik ovanpå dem. Utgående från detta så rekommenderar vi 30 cm för att ha ytterligare säkerhetsmarginal. Skulle olyckan av någon orsak vara framme så detekteras en eventuell läcka av larmkabeln som är integrerad i röret. Läckan detekteras med en noggrannhet på en meter.

Avseende enkelheten så har vi tagit fram detaljer i systemet – avgreningar, böjar, servisventiler, spolposter, brandposter etc. men också verktygskit med slangssvarv och annat – som gör det enkelt och säkert att montera systemet. T.ex. är servisventilen relativt låg och anpassad till att kunna ligga i grunda schakt.

Måste man ha era standardventiler i servisventilerna?

Nej, vi kan mot tilläggskostnad tillverka våra servisventiler med de ventiler anläggningsägaren vill ha.

Blir inte rör-systemet väldigt otympligt och stelt?

Man kan tro det, men faktum är att det är förvånansvärt flexibelt. Normala svängningar i naturen, både i höjd- och sidled, är oftast inga problem.  Man kan böja det ca 65 grader med en radie på 5 meter. Behöver man ytterligare flexibilitet har vi tagit fram olika vinklar som kan användas då det är särskilt trångt.

Det måste bli dyrt med dessa exklusiva rör och allt skarvningsarbete?

Färdigt i schakt är ELTAS-systemen oftast det billigaste systemet, dessutom med längst livslängd och lägst driftkostnader. Men åter igen, de ska användas där de gör nytta och t.ex. kombineras med djupförlagt där naturen så medger. ”KTH-rapporten”, liksom våra egna erfarenheter, visar att merkostnaden för djupförläggning i ”blandad miljö” är ca 1.000:-/meter. Utöver olägenheter med krav på mycket större arbetsområde. Att återfylla med befintligt material minimerar också transporter till/från och i arbetsområdet.

Skarvningsarbetet tar visserligen lite tid, men vår erfarenhet är att en skarv av rör-längder, som är i 12-meters-längder, tar ca 20 minuter. Måste man kapa ett rör för att t.ex. sätta på en avgrening mitt på en rör-längd, så tar det ca 30 minuter att göra skarvningen färdig.
Vi kräver att de som ska göra detta arbete går en 2-dagarskurs för att diplomeras för skarvarbetet och veta hur ”verktygskitet” ska användas. Den kan göras ute på plats eller hos oss i Malmbäck i Småland.

Finns det referensanläggningar?

Ja, vi har ett antal ELTAS heat anläggningar i drift, främst i skärgårdsmiljö på ostkusten.
Det första ELTAS eco² systemen är sålda men ännu inte i drift.

Om intressenter har ett område där man skulle vilja se om ELTAS-systemen är något för dem, hur gör de då?

För att kunna ge ett budgetpris i ett tidigt skede, behöver vi veta hur området ser ut (karta eller skiss), stamnätets längd, antalet fastigheter (och därmed antal avgreningar) och om möjligt bedömd längd på servisledningarna.

 

 

 

Intervju 2015 i samband med lansering av ELTAS effektiva och hållbara LTA-system 

Du lär ha sagt
”Vi har sannolikt det enda laboratorium där man garanterat blir skitig om händerna.” Om det stämmer, vad menar du med det?
-För mig handlar det i första hand om trovärdighet. Allt vi utvecklat och det vi i framtiden kommer utveckla inom ELTAS kan och kommer att kopplas till vårt systerbolag, Rönnebergarna. Mycket av min själ finns i bolaget som jag startade för många år sedan och där vi dagligen ställs inför olika utmaningar kopplade till LTA-lösningar och som kräver nya och annorlunda lösningar. Där har vi vårt laboratorium.

Vad är det som gör ert system unikt?
-Just nu så skiljer vi oss från liknande produkter på två sätt. För det första så kan man med endast en skruvmejsel byta värmekabeln om den mot förmodan skulle gå sönder. Det är naturligtvis stor skillnad om man istället måste ta en grävmaskin till sin hjälp för att gräva upp stora delar av systemet. För det andra så är vårt system granskat av SP. Det känns tryggt att någon oberoende med stor tillförlitlighet tittat lite närmare på vad vi utvecklat.

Finns det något ”i pipen” som ni tror att marknaden kommer gilla?
-Det är klart att vi hela tiden funderar över saker som vi hör att marknaden har problem med. Just nu funderar vi över en lösning som skulle göra att systemet blir ännu enklare att installera.

Hur ser din vision ut? Hur ser ELTAS verksamhet ut om 5 år?
-Vi kommer inte vara störst. Det kommer aldrig vara vårt mål. Däremot vill vi att våra kunder, oavsett om det är en kommun eller fastighetsägare i en samfällighet, ska säga att de har ett system eller en lösning som de varmt rekommenderar andra.
-Min ambition kommer alltid att vara att vi ska ligga i framkant av att ha bra lösningar på det som våra kunder uttrycker som sina behov.

 

Ingemar Andersson

Ingemar Andersson
Grundare